Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2012

lipek23
5332 af7b 500
Reposted fromfoolyweakems foolyweakems viaPornobalken Pornobalken
lipek23
9585 236b 500
Reposted frommarvelax marvelax

February 05 2012

lipek23
Reposted fromPornobalken Pornobalken viabulin bulin
lipek23
jeśli siedzisz teraz podpierając brodę o rękę, niemo patrzysz w monitor, który wydaje się być na chwilę obecną najlepszym przyjacielem i co mniej więcej minutę siorpiesz z kubka wystygłe już kakao - nie wmawiaj mi, że się nie zakochałaś, proszę.
lipek23
wiesz, lubię wieczory, lubię się schować na jakiś czas i jakoś tak, nienaturalnie, trochę przesadnie, pobyć sam.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viabulin bulin
lipek23
Powiedz, czemu upadam później znowu powstaję?
Czemu fala samobójstw ciągle trzęsie tym krajem?
Czemu ciągle przegrani powracają na tarczy?
Czemu ciągle tak wiele trzeba sobie wywalczyć?
— Chada
Reposted byniewartozyctylkodlasiebiecytatybulinwistful

February 02 2012

lipek23
0992 328f
Reposted frommiauuu miauuu viagoniewicz goniewicz
lipek23
8043 fb72
Reposted frommarvelax marvelax viagoniewicz goniewicz

January 31 2012

lipek23
Myśli kumulacja, to loteria pełna pustych losów.

Lipek23
lipek23
Raczkujesz, chodzisz. 
Przyjaźnisz się, kochasz.

Lipek23
Reposted bycytatydynamite
lipek23
Pożar w moim sercu, powoduję że płonę. 

Lipek23
lipek23
Miłość to twierdza, którą potrafi zdobyć jedna osoba.

Lipek23
Reposted bydynamitecytaty
lipek23
Szczerość jest jak Listonosz, przynosi nam listy, bez względu na ich treść.

Lipek23
Reposted bydrinacytatydynamite
lipek23
Nie warto Burzyć, Piorunującego wrażenia, choć często robimy to Błyskawicznie.

Lipek23
Reposted bycytatygoniewiczSheee
lipek23
Każdy z nas pragnie dotknąć przyszłość i spytać co u niej.

Lipek23
Reposted bycytatyshit-happensfairylandatemejaamaicadynamite
lipek23
Reposted fromjadex jadex viaicantsleepatnight icantsleepatnight

January 26 2012

lipek23
Paradoks, 
dajesz komuś miłość, a ktoś ją odrzuca, dalej jej szukając.  

Lipek23
Reposted bycytatykejtowamajkeySheeeulikmaraskowaparachutekiksorestesgaolinparamourzanimpojdeimmufficantsleepatnighttbtfBlackkRosedynamiteRecklessKidotsanainHerDreamsEwellka

January 24 2012

lipek23
0733 1447 500
Reposted fromaccidientte accidientte viacytaty cytaty

January 03 2012

lipek23
włączam telewizję i GNIJĘ :) hehe :)

December 28 2011

lipek23
4385 648a
Reposted fromBeatrix Beatrix viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl